U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Phụ Trách Điều Phối Ứng Phó với Vi-rút Corona (COVID-19) liên quan đến Dân Quyền

Table of content
Description

English Español 繁體字 | 简体字 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog

Tuyên Bố của Phó Trợ Lý Chính của Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp về Dân Quyền

Phó Trợ Lý Chính của Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp về Dân quyền Pamela S. Karlan đã ban hành tuyên bố sau và hướng dẫn đính kèm về nguồn tài nguyên để hỗ trợ các cơ quan Liên bang, chính quyền tiểu bang và địa phương, và những đối tượng nhận hỗ trợ tài chính của Liên bang nhằm giải quyết các thách thức về dân quyền đang diễn ra liên quan đến đại dịch COVID-19: (PDF)

Đại dịch COVID-19 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cam kết Quốc gia của chúng ta về một xã hội cởi mở, bình đẳng và hòa nhập. Chúng ta đã thấy những luận điệu và bạo lực đầy thù hận và bài ngoại nhắm vào các cộng đồng và doanh nghiệp của Người Mỹ Gốc Á và Các Đảo Thái Bình Dương (AAPI).  Chúng ta cũng đã chứng kiến các cộng đồng người Da Đen, Bản Địa, La Tinh và Gốc Các Đảo Thái Bình Dương, cũng như những người khuyết tật, phải chịu tỷ lệ cao không cân xứng về số ca tử vong, nguy cơ lây nhiễm bệnh và tình trạng nhập viện. Chúng ta không thể phủ nhận một sự thật rằng COVID-19 đã làm gia tăng sự bất bình đẳng về xã hội, kinh tế và môi trường.    

Là một Quốc gia, chúng ta sẽ không thể thực hiện các biện pháp ứng phó và phục hồi sau COVID-19 một cách hiệu quả nếu chúng ta không bảo vệ tất cả các quốc gia láng giềng của mình. Nhiệm vụ này yêu cầu chúng ta phải thực hiện công bằng thay cho những người dễ bị phân biệt đối xử vì chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính (bao gồm xu hướng tính dục và bản dạng giới), tình trạng khuyết tật hoặc quốc tịch của họ. 

Bộ Tư pháp sẽ thực thi quyết liệt các luật dân quyền Liên bang khi chúng tôi tiếp tục quá trình tính toán, phục hồi và hàn gắn quốc gia. Các trách nhiệm và biện pháp bảo vệ dân quyền vẫn được áp dụng, ngay cả trong những trường hợp khẩn cấp. Và những trách nhiệm này không thể bị chối bỏ. 

Các cơ quan liên bang, chính quyền tiểu bang và địa phương, và những đối tượng nhận hỗ trợ tài chính của Liên bang đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nỗ lực chung của chúng tôi nhằm duy trì các quyền công dân. Các nguyên tắc sau đây sẽ hỗ trợ việc đáp ứng các nghĩa vụ không phân biệt đối xử này:

1.       Chống lại tội ác vì thù ghét, quấy rối và các hành vi phân biệt đối xử khác nhắm vào cộng đồng AAPI.

Mối lo ngại về bạo lực, quấy rối và phân biệt đối xử nhắm vào cộng đồng AAPI ngày càng gia tăng. Chính quyền Liên bang, cùng với đơn vị hợp tác tại tiểu bang và địa phương phải quyết liệt thực thi các luật cấm những hành vi kể trên. Chúng ta phải hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho các nạn nhân của tội ác vì thù ghét, quấy rối hoặc phân biệt đối xử bất hợp pháp và đảm bảo sự an toàn của trường học, nơi làm việc và cộng đồng thông qua điều tra các khiếu nại một cách kịp thời và kỹ lưỡng. Hướng dẫn đính kèm bao gồm các nguồn tài nguyên nhằm hỗ trợ phòng tránh và báo cáo tội ác vì thù ghét trong cộng đồng. Hướng dẫn này cũng giải thích phương thức báo cáo các hành vi phân biệt đối xử, quấy rối hoặc thù ghét trong cơ sở lưu trú, giáo dục, việc làm hoặc các vi phạm dân quyền khác. Sở Dân quyền sẵn sàng làm việc với các cơ quan Liên bang có liên quan để hỗ trợ các nỗ lực của tiểu bang và địa phương nhằm ngăn chặn hành vi quấy rối và phân biệt đối xử liên quan đến đại dịch nhắm vào các cộng đồng AAPI.  Để biết thêm thông tin về biện pháp ngăn chặn tội ác vì thù ghét trong cộng đồng của quý vị, vui lòng truy cập trang tài nguyên về tội ác vì thù ghét của Bộ Tư pháp.

2.       Đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng cho người khuyết tật và tránh phân biệt đối xử với người khuyết tật.

COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề và không cân xứng đối với người khuyết tật. Chính quyền, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cơ sở chăm sóc dài hạn phải tuân thủ Luật Người Khuyết tật Hoa Kỳ (ADA) và Phần 504 của Đạo luật Phục hồi Chức năng (Phần 504). Việc tuân thủ cũng có nghĩa là cần đưa ra quyết định về việc đối tượng nào sẽ được nhận dịch vụ chăm sóc y tế, bao gồm cả vắc-xin và giường bệnh. Bên cạnh đó là việc xây dựng và thực hiện các chính sách như tiêu chuẩn chăm sóc do khủng hoảng, quy định về thăm khám và kế hoạch phân phối vắc-xin. Người đang sống trong viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc dài hạn khác đứng trước nguy cơ bị nhiễm COVID-19 và tử vong. Một số báo cáo cho thấy hơn một phần ba tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Hoa Kỳ — hơn 172.000 người — có liên quan đến các viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc dài hạn khác. Cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà hoặc cơ sở chăm sóc cộng đồng thay vì tại các cơ sở chăm sóc dài hạn có thể đáp ứng quy định tích hợp của ADA bằng cách ngăn chặn tình trạng đưa mọi người vào nhập viện ở cơ sở một cách không cần thiết, đồng thời góp phần làm giảm nguy cơ nhiễm COVID-19. Khi chính quyền, người sử dụng lao động và doanh nghiệp dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến đại dịch và mở cửa trở lại, họ phải tuân thủ ADA và Phần 504. Điều này bao gồm việc thực hiện các điều chỉnh và sửa đổi hợp lý, cung cấp khả năng tiếp cận trực tiếp và phương thức giao tiếp hiệu quả. Để biết thông tin về quyền và trách nhiệm theo các quy định này, vui lòng liên hệ Đường dây Thông tin ADA theo số 800-514-0301 (thoại) hoặc 800-514-0383 (TTY) hoặc truy cập https://www.ada.gov/.

3.       Giảm thiểu tình trạng mất thêm kiến thức trong học sinh yếu thế. 

Bất bình đẳng trong giáo dục ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi COVID-19 tiếp tục làm gián đoạn việc học của hàng triệu học sinh. Học sinh da màu đang có tỷ lệ trượt môn không cân xứng, sự khác biệt về năng lực số ngày càng gia tăng gây bất lợi cho học sinh không thể truy cập Internet và dẫn đến việc phải nghỉ học, và học sinh có trình độ tiếng Anh hạn chế và/hoặc học sinh khuyết tật đang có kết quả học tập vô cùng kém. Học sinh vô gia cư hoặc trong các cơ sở tư pháp vị thành niên đặc biệt có nguy cơ bị gián đoạn học tập. Các trường học cũng góp một phần vào những thách thức này khi không thành công trong việc giao tiếp với các gia đình có trình độ tiếng Anh hạn chế bằng ngôn ngữ mà học sinh hiểu về cách tiếp cận chương trình học trực tuyến và những thông tin quan trọng khác về các hoạt động của trường. Cho dù trường học bắt đầu mở cửa trở lại hay tiếp tục giảng dạy trực tuyến, các trường phải tuân thủ Tiêu đề IV và VI của Đạo luật Dân quyền 1964, Tiêu đề IX của Luật Sửa đổi Giáo dục 1972, Đạo luật về Cơ hội Giáo dục Bình đẳng 1974, ADA, và Phần 504. Quý vị có thể tìm thấy các tài nguyên về COVID-19 dành cho trường học, học sinh và gia đình tại https://www.ed.gov/coronavirus?src=feature.

4.       Bảo vệ nhân viên cải huấn, tù nhân và những người bị giam giữ, và gia đình của họ. 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng so với dân số chung, số ca bùng phát và tử vong do COVID-19 xảy ra ở các trại giam, nhà tù và cơ sở giam giữ trên cả nước là không cân xứng.  Một số cộng đồng da màu, bao gồm cả người Da Đen, Thổ Dân và Mỹ La Tinh, cũng như những người khuyết tật, có nhiều nguy cơ hơn để mắc bệnh đi kèm, bị nhiễm COVID-19 nghiêm trọng và thậm chí gây tử vong, ở cả cộng đồng dân số chung và trong các trại giam, nhà tù, và trung tâm giam giữ. Những cá nhân có trình độ tiếng Anh hạn chế và người khuyết tật có thể phải đối mặt với tình trạng cách ly tăng cường và thiếu khả năng tiếp cận thông tin cần thiết một cách phù hợp trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Điều này có thể hạn chế khả năng của họ để tiếp cận dịch vụ điều trị và chăm sóc kịp thời khi cần thiết. Các trại giam, nhà tù và trung tâm giam giữ của tiểu bang và địa phương nhận hỗ trợ tài chính của Liên bang không được phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia theo Tiêu đề VI của luật Dân quyền 1964 và các đạo luật khác. Các cơ sở này cũng phải tuân thủ yêu cầu không phân biệt đối xử đối với người khuyết tật theo ADA và Phần 504. Ngoài các quy định cấm phân biệt đối xử theo luật định, các cơ sở này không được tước bỏ các quyền của tù nhân được bảo đảm bởi Tu chính án Thứ Tám và Thứ Mười Bốn. Các nhà tù và cơ sở giam giữ của Liên bang phải tuân theo Sắc lệnh Hành pháp 13166 và các cơ quan chính quyền bảo vệ dân quyền của người bị giam giữ và tù nhân Liên bang khác. Để tìm hiểu về hướng dẫn liên quan đến biện pháp quản lý ứng phó và phục hồi trong đại dịch tại các cơ sở cải huấn và giam giữ, vui lòng tham khảo https://nicic.gov/coronavirushttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html.     

5.       Bảo vệ những nhóm người yếu thế đối mặt với tình trạng bất ổn về chỗ ở.

COVID-19 đã làm trầm trọng thêm vấn đề phân biệt về chủng tộc và kinh tế hiện tại đối với việc tiếp cận dịch vụ nhà ở an toàn với giá cả hợp lý. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức này, các cá nhân vẫn có quyền cơ bản để tiếp cận dịch vụ nhà ở mà không bị phân biệt đối xử. Các nhà cung cấp nhà ở trực tiếp vẫn phải tuân thủ Đạo luật Công bằng về Gia cư. Quốc gia của chúng ta vốn đã phải đối mặt với tình trạng trầm trọng về thiếu nhà ở có giá cả hợp lý trước khi các tác động kinh tế do đại dịch COVID-19 làm gia tăng đáng kể tình trạng bất ổn về chỗ ở. Các nghiên cứu cho thấy một số cộng đồng da màu có nhiều nguy cơ bị trục xuất hơn, vì vậy chúng ta phải đảm bảo rằng phân biệt đối xử không phải là một rào cản gây ra vấn đề đó. Quý vị có thể tìm thông tin về nơi tìm hỗ trợ nhà ở trong thời kỳ đại dịch tại đây: https://www.benefits.gov/news/article/402.  Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị cũng cung cấp một danh sách các nguồn tài nguyên, có thể truy cập tại https://www.hud.gov/coronavirus

6.       Cung cấp thông tin bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.

Nhiều người ở Hoa Kỳ không đọc hoặc hiểu tiếng Anh tốt. Tuy nhiên, tất cả mọi người cần phải hiểu các triệu chứng của COVID-19, khi nào nên ở nhà, và cách bảo vệ bản thân và gia đình của họ để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút. Thông điệp công khai của liên bang, tiểu bang và địa phương về các biện pháp an toàn trong đại dịch và nỗ lực phục hồi phải được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ mà những người có trình độ tiếng Anh hạn chế sử dụng để giao tiếp. Tương tự, một nhiệm vụ quan trọng khác của chúng ta là phải đảm bảo khả năng tiếp cận ngôn ngữ trong cơ quan thực thi pháp luật, tòa án và dịch vụ hỗ trợ nạn nhân nhằm giúp các nạn nhân của tội ác vì thù ghét và phân biệt đối xử có thể bào chữa cho quyền của họ. Tiêu đề VI yêu cầu những đối tượng nhận hỗ trợ tài chính của Liên bang cung cấp khả năng tiếp cận phù hợp với các chương trình và hoạt động do Liên bang tài trợ dành cho những người có trình độ tiếng Anh hạn chế. Có thể tìm thấy thêm thông tin về việc đảm bảo khả năng tiếp cận và số lượng các ngôn ngữ, và ngôn ngữ được những người có trình độ tiếng Anh hạn chế sử dụng trong một cộng đồng cụ thể tại www.lep.govhttps://www.lep.gov/maps/.

7.       Thu thập dữ liệu để giám sát, theo dõi và đảm bảo các kết quả công bằng.

COVID-19 yêu cầu mỗi chúng ta phải có trách nhiệm và hành động để giải quyết những bất bình đẳng tồn tại lâu dài đối với người Da đen, Thổ dân và Mỹ La tinh, AAPI, những người da màu khác, cũng như người khuyết tật. Việc thu thập và báo cáo dữ liệu đầy đủ, nhất quán, và chính xác về chủng tộc, dân tộc, khuyết tật và tình trạng về khả năng sử dụng thông thạo tiếng Anh hạn chế là quy trình cần thiết để chúng ta có thể phát hiện và giải quyết vấn đề phân biệt và bất bình đẳng. Các văn phòng dân quyền liên bang được phép sử dụng dữ liệu định tính (nghiên cứu, báo cáo tin tức và các nguồn thông tin khác) và định lượng để tiến hành tiếp cận, hỗ trợ kỹ thuật và thi hành để đảm bảo tuân thủ Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền 1964.  Sở Dân quyền sẵn sàng tham vấn với các cơ quan Liên bang về các phương pháp tiếp cận thu thập và đánh giá dữ liệu để xác định xem các chính sách hoặc thực tiễn có thể gây tác động phân biệt đối xử hay không. Để biết thêm thông tin về cách xác định phân biệt đối xử theo Tiêu đề VI và cách thu thập dữ liệu, vui lòng xem https://www.justice.gov/crt/fcs/T6Manual7#Z; xem thêm Lệnh Hành Pháp 13985 (giải quyết nhu cầu thu thập dữ liệu về chủng tộc, dân tộc và tình trạng khuyết tật).

Sở Dân quyền sẽ thực hiện vai trò trách nhiệm để tạo điều kiện phối hợp ứng phó của liên bang đối với những vấn đề này. Theo Sắc lệnh Hành pháp 12250, Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện nhất quán và hiệu quả các luật dân quyền của Liên bang “cấm các hành vi phân biệt đối xử trong các chương trình của Liên bang và các chương trình nhận hỗ trợ tài chính của liên bang”. Theo đó, tôi đã chỉ đạo Bộ phận Tuân thủ và Điều phối Liên bang của Sở Dân quyền và Bộ phận Quyền của Người Khuyết tật để đảm bảo rằng các cơ quan Liên bang sử dụng quyền hạn của mình để thực hiện cách tiếp cận toàn diện nhằm nâng cao tính công bằng và khắc phục sự bất bình đẳng trong hoạt động ứng phó và phục hồi sau đại dịch. 

Cuối cùng, Sở Dân quyền sẽ tiếp tục triệu tập các cuộc họp của các cơ quan dân quyền Liên bang để: 1) trao đổi thông tin và nguồn lực cho các cơ quan nhằm hành động chống lại các hành vi quấy rối và phân biệt đối xử liên quan đến COVID-19; 2) theo dõi và giải quyết các vấn đề dân quyền liên quan đến COVID-19 và những đối tượng nhận hỗ trợ tài chính của Liên bang; 3) xác định các chiến lược để đảm bảo các nỗ lực của Liên bang, tiểu bang và địa phương đạt được kết quả công bằng trong việc lập kế hoạch và ứng phó khẩn cấp hiện tại và tương lai; và 4) làm việc với các cơ quan Liên bang để phát triển và xác định các nguồn hoặc chỉ số dữ liệu sẽ hỗ trợ những đối tượng nhận hỗ trợ tài chính của Liên bang thu thập dữ liệu từ các cộng đồng da màu và các nhóm dân cư không được phục vụ đầy đủ khác. Sở Dân quyền, cùng với các cơ quan khác trong chính quyền Liên bang, sẽ tiếp tục giám sát các vấn đề dân quyền liên quan đến COVID-19 và thực thi quyết liệt luật dân quyền. Để nộp đơn khiếu nại với Sở Dân quyền, vui lòng điền vào biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi tại https://civilrights.justice.gov.  

English Español 簡體字 | 简体字 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog

Nguồn Tài Nguyên để Phụ Trách Điều Phối Ứng Phó với Vi-rút Corona (COVID-19) liên quan đến Dân Quyền

Sở Dân quyền cung cấp các nguồn tài nguyên sau đây để giúp các đối tác tiểu bang, địa phương và Liên bang của chúng ta thực thi và tuân thủ luật dân quyền của Liên bang khi bắt đầu quá trình tính toán, phục hồi và hàn gắn quốc gia. 

Chống lại tội ác vì thù ghét, quấy rối và những hành vi phân biệt đối xử khác nhắm vào các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề của COVID-19, trong đó có cộng đồng Người Mỹ gốc Á và Các Đảo Thái Bình Dương (AAPI).

Nếu quý vị là một cá nhân từng:

Hành động:

Chứng kiến ​​hoặc trải qua một tội ác vì thù ghét liên quan đến COVID-19

Liên hệ Cục Điều tra Liên bang tại fbi.gov/tips hoặc Gọi tới số 1-800-CALLFBI (225-5324)

 

Chứng kiến ​​hoặc trải qua các hình thức phân biệt đối xử khác dựa trên:

·         chủng tộc,

·         màu da,

·         nguồn gốc quốc gia (bao gồm ngôn ngữ/dòng dõi),

·         giới tính (bao gồm khuynh hướng tình dục và bản dạng giới),

·         tôn giáo,

·         khuyết tật,

·         quốc tịch hoặc tình trạng nhập cư, hoặc

·         tình trạng được bảo vệ khác

Liên hệ Sở Dân quyền tại civilrights.justice.gov.

 

Nếu quý vị là:

Hành động

Chính quyền địa phương hoặc tiểu bang

Để tìm hiểu cách ngăn chặn tội ác vì thù ghét trong cộng đồng của mình, quý vị có thể truy cập vào trang tài nguyên về tội ác vì thù ghét của Bộ Tư pháp.

 

Cơ quan Liên bang

Để tìm hiểu cách mình có thể hỗ trợ các nỗ lực của tiểu bang và địa phương nhằm chống lại sự phân biệt đối xử AAPI, quý vị có thể liên hệ với Bộ phận Tuân thủ & Điều phối Liên bang của chúng tôi.

Đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng cho người khuyết tật và tránh phân biệt đối xử với người khuyết tật.

Nếu quý vị là:

Hành động

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và/hoặc cơ sở chăm sóc dài hạn

Quý vị phải tuân thủ Luật Người Khuyết tật Hoa Kỳ (ADA) và Phần 504 của Đạo luật Phục hồi Chức năng (Phần 504) khi đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, phân phối vắc-xin, phân bổ giường bệnh và các quy tắc thăm khám, hoặc các nguồn tài nguyên khác.

 

Để tìm hiểu thêm về trách nhiệm của quý vị theo các đạo luật này, vui lòng liên hệ Đường dây Thông tin ADA theo số 800-514-0301 (thoại) hoặc 800-514-0383 (TTY) hoặc truy cập www.ada.gov.

Quan chức chính quyền tiểu bang hoặc địa phương, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép (bao gồm cả các cơ sở chăm sóc dài hạn), có trách nhiệm liên quan đến quản lý hoặc cung cấp các dịch vụ công cho người khuyết tật

Cung cấp dịch vụ tại các cơ sở gia đình và cộng đồng thay vì tại các cơ sở chăm sóc dài hạn có thể đáp ứng quy định tích hợp của ADA bằng cách ngăn nhập viện không cần thiết, đồng thời cũng giảm nguy cơ mắc COVID-19.

 

Để tìm hiểu thêm về quy định tích hợp của ADA, vui lòng liên hệ Đường dây Thông tin ADA theo số 800-514-0301 (thoại) hoặc 800-514-0383 (TTY) hoặc truy cập www.ada.gov.

Một cơ quan (chính quyền tiểu bang/địa phương, doanh nghiệp hoặc người sử dụng lao động khác) mở lại hoặc gỡ bỏ các hạn chế liên quan đến đại dịch

Khi lên kế hoạch mở cửa lại, quý vị phải tuân thủ ADA và Phần 504, bao gồm thực hiện các điều chỉnh và sửa đổi hợp lý, lối ra vào và phương thức giao tiếp hiệu quả. 

 

Để tìm hiểu thêm về trách nhiệm của quý vị theo các quy định này, vui lòng liên hệ Đường dây Thông tin ADA theo số 800-514-0301 (thoại) hoặc 800-514-0383 (TTY) hoặc truy cập www.ada.gov.

Người khuyết tật

Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin về quyền của mình, vui lòng liên hệ Đường dây Thông tin ADA theo số 800-514-0301 (thoại) hoặc 800-514-0383 (TTY) hoặc truy cập www.ada.gov.

 

Để nộp đơn khiếu nại với Sở Dân quyền, vui lòng điền vào biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi tại https://civilrights.justice.gov.

Giảm thiểu tình trạng mất kiến thức cho học sinh yếu thế.

Nếu quý vị là:

Hành động

Một trường học hoặc hệ thống trường học

Dù thực hiện giảng dạy trực tiếp và/hay trực tuyến, quý vị vẫn phải tiếp tục tuân thủ:

·         Tiêu đề IV và VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964,

·         Tiêu đề IX của Tu chính án Giáo dục năm 1972,

·         Đạo luật Cơ hội Giáo dục Bình đẳng,

·         ADA,

·         Phần 504. 

Quý vị có thể tìm các nguồn tài nguyên về COVID-19 dành cho trường học, học sinh và gia đình tại ed.gov/coronavirus.

Một học sinh từng bị phân biệt đối xử dựa trên:

·         chủng tộc,

·         màu da,

·         nguồn gốc quốc gia (bao gồm ngôn ngữ và dòng dõi),

·         giới tính (bao gồm khuynh hướng tình dục và bản dạng giới),

·         tôn giáo, hoặc

·         khuyết tật

Nộp đơn khiếu nại trực tuyến với Sở Dân quyền tại https://civilrights.justice.gov.

 

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về quyền học sinh  của mình tại https://www.justice.gov/crt/educational-opportunities-section

 

 

Bảo vệ nhân viên cải huấn, tù nhân, người bị giam giữ và gia đình của họ.

Nếu quý vị là:

Hành động

Nhà giam hay Nhà tù tiểu bang/địa phương

Quý vị không được tham gia vào hành động hoặc hành vi tước đoạt quyền của tù nhân một cách có hệ thống, kể cả những quyền được Tu chính án Thứ Tám và Thứ Mười Bốn bảo đảm.

 

Quý vị có thể tìm hiểu hướng dẫn về quản lý ứng phó với đại dịch và phục hồi sau đại dịch trong các cơ sở cải huấn và giam giữ tại nicic.gov/coronaviruscdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html.  

Nhà giam hay Nhà tù tiểu bang/địa phương đang nhận hỗ trợ tài chính Liên bang

Ngoài điều nêu ở trên, quý vị không được phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia theo Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964 và các đạo luật khác. Quý vị cũng phải tuân thủ lệnh không phân biệt đối xử người khuyết tật của ADA và Phần 504.

 

Quý vị có thể tìm hiểu hướng dẫn về quản lý ứng phó với đại dịch và phục hồi sau đại dịch trong các cơ sở cải huấn và giam giữ tại nicic.gov/coronaviruscdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html.  

Một nhà tù Liên bang

Quý vị phải tuân thủ theo Sắc lệnh Hành pháp 13166 và các cơ quan chức năng khác có ảnh hưởng đến dân quyền của những người bị giam giữ và tù nhân Liên bang.

 

Quý vị có thể tìm hiểu hướng dẫn về quản lý ứng phó với đại dịch và phục hồi sau đại dịch trong các cơ sở cải huấn và giam giữ tại nicic.gov/coronaviruscdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html.  

Tù nhân bị giam giữ tại một cơ sở Liên bang hoặc thành viên gia đình của tù nhân bị giam giữ tại một cơ sở Liên bang

Quý vị có thể tìm hiểu thêm sự ứng phó với COVID-19 của Cục Đặc trách Nhà tù Liên bang (BOP) tại BOP: Cập Nhật về COVID-19 và tài liệu Đính chính Lầm tưởng và Thông tin Sai lệch về BOP và COVID-19.

 

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về tiềm năng quản thúc tù nhân tại gia tại BOP: Thông tin về Quản thúc Tại gia thời COVID-19, Những Câu hỏi Thường gặp và tài liệu Quản thúc Tại gia đối với Tù nhân Liên bang sau Tình huống Khẩn cấp COVID-19.

 

Quý vị cũng có thể đủ điều kiện để được đặc xá, hãy xem Tiêu chí Đặc xá cho Tù nhân Cao tuổi có Bệnh hoặc câu hỏi Làm thế nào để tù nhân đăng ký đặc xá?

Tù nhân hoặc người bị giam giữ

Để tìm hiểu thêm về quyền của quý vị, vui lòng truy cập https://www.justice.gov/crt/rights-persons-confined-jails-and-prisons

 

Để nộp đơn khiếu nại với Sở Dân quyền, vui lòng điền vào biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi tại https://civilrights.justice.gov.

Bảo vệ những nhóm yếu thế đang đối mặt với tình trạng bất ổn định chỗ ở.

Nếu quý vị là:

Hành động

Đơn vị cung cấp nhà ở

Quý vị phải tiếp tục tuân thủ Đạo luật Công bằng về Gia cư  (FHA).  FHA nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử từ những người hoặc đơn vị trực tiếp cung cấp nhà ở, ví dụ như chủ nhà và các công ty bất động sản cũng như các cơ quan khác, chẳng hạn như các khu tự quản, ngân hàng hoặc các tổ chức cho vay khác và các công ty bảo hiểm cho chủ nhà.  Quý vị có thể tìm hiểu thêm về những yêu cầu này tại https://www.justice.gov/crt/fair-housing-act-1 

Một cá nhân sắp bị trục xuất hoặc trở thành người vô gia cư

Quý vị có thể tìm nơi hỗ trợ nhà ở trong thời kỳ đại dịch tại benefits.gov/news/article/402 và tại hud.gov/coronavirus.

 

Một cá nhân từng bị phân biệt đối xử về vấn đề nhà ở dựa trên:

·         chủng tộc,

·         màu da,

·         nguồn gốc quốc gia (bao gồm ngôn ngữ và dòng dõi),

·         giới tính (bao gồm khuynh hướng tình dục và bản dạng giới),

·         tôn giáo, hoặc

·         khuyết tật

Nộp đơn khiếu nại trực tuyến với Sở Dân quyền tại https://civilrights.justice.gov.

 

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các quyền nhà ở của mình tại https://www.justice.gov/crt/housing-and-civil-enforcement-section

 

 

 

 

Cung cấp thông tin bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.

Nếu quý vị là:

Hành động

Một cơ quan Liên bang, chính quyền tiểu bang hoặc chính quyền địa phương

Quý vị nên cung cấp thông tin về các biện pháp an toàn trong thời kỳ COVID-19 và/hoặc nỗ lực phục hồi bằng một loạt các ngôn ngữ mà những người có trình độ tiếng Anh hạn chế thường sử dụng.

 

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về đảm bảo khả năng tiếp cận ngôn ngữ, mức độ tập trung và ngôn ngữ được những người có trình độ tiếng Anh hạn chế sử dụng trong một cộng đồng cụ thể tại www.lep.gov.

Cơ quan thực thi pháp luật, tòa án hay nhà cung cấp dịch vụ cho nạn nhân

Các dịch vụ nên được cung cấp bằng nhiều thứ tiếng để cho phép nạn nhân của tội ác vì thù ghét và phân biệt đối xử nhận được sự giúp đỡ.

 

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về việc đảm bảo khả năng tiếp cận ngôn ngữ, mức độ tập trung và ngôn ngữ được những người có trình độ tiếng Anh hạn chế sử dụng trong một cộng đồng cụ thể tại www.lep.gov.

Đối tượng nhận tài trợ của Liên bang

Quý vị phải tuân thủ Tiêu đề VI. Tiêu đề VI yêu cầu quý vị hỗ trợ những người có trình độ tiếng Anh hạn chế tiếp cận các chương trình và hoạt động do Liên bang tài trợ.  Quý vị có thể tìm thêm thông tin về nghĩa vụ của mình theo Tiêuđề VI tại https://www.justice.gov/crt/fcs/TitleVI.

 

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về đảm bảo khả năng tiếp cận ngôn ngữ, mức độ tập trung và ngôn ngữ được những người có trình độ tiếng Anh hạn chế sử dụng trong một cộng đồng cụ thể tại www.lep.gov

Một cá nhân có trình độ tiếng Anh hạn chế

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về quyền được hưởng các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ của mình tại https://www.lep.gov/

 

Để nộp đơn khiếu nại với Sở Dân quyền, vui lòng điền vào biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi tại https://civilrights.justice.gov.

Thu thập dữ liệu để giám sát và theo dõi các tác động có thể khác nhau và cố gắng đạt được các kết quả công bằng hơn.

Nếu quý vị là:

Hành động

Một cơ quan Liên bang, chính quyền tiểu bang hoặc chính quyền địa phương

Quá trình thu thập dữ liệu đầy đủ, nhất quán và chính xác về chủng tộc/màu da, nguồn gốc quốc gia, dân tộc, khuyết tật, giới tính (bao gồm khuynh hướng tình dục và bản dạng giới) và trình độ thông thạo tiếng Anh hạn chế có thể giúp các chính phủ ghi nhận và giải quyết các kết quả bất bình đẳng.

 

Sở Dân quyền sẵn sàng tham vấn với các cơ quan Liên bang về các phương pháp tiếp cận thu thập và đánh giá dữ liệu để xác định xem các chính sách hoặc thực tiễn có thể có tác động khác nhau hay không. 

 

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về thu thập dữ liệu và xác định tác động khác nhau theo Tiêu đề VI www.justice.gov/crt/fcs/T6Manual7#ZSắc lệnh Hành pháp 13985 (đề cập đến nhu cầu thu thập dữ liệu về chủng tộc, dân tộc và tình trạng khuyết tật).