U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Cine suntem | Romanian

Description

Grupul de lucru interactiv pe competență limitată în engleză (LEP) a creat LEP.gov în anul 2002.  LEP.gov este întreținut de Secția Federală de Coordonare și Conformitate (FCS) din Divizia pentru Drepturile Civile a Departamentului de Justiție al Statelor Unite. 

Misiunea noastră

Misiunea LEP.gov este aceea de a împărtăși resurse și informații pentru a ajuta la extinderea și îmbunătățirea serviciilor de asistență lingvistică pentru persoanele cu competență limitată în limba engleză, în conformitate cu legea federală.

Cum puteți depune plângere

Dacă dumneavoastră, sau cineva cunoscut, vă confruntați cu discriminare cu privire la originea națională din cauza unei capacități limitate de a comunica în engleză, puteți depune o plângere făcând clic pe linkul de mai jos.

Informații după subiect

Subiecte (faceți clic aici pentru a afișa toate subiectele)

Grupuri bazate pe comunitate (În limba engleză)

Educație (În limba engleză)

Pregătirea pentru situații de urgență (În limba engleză)

Ordinul executiv 13166 (În limba engleză)

Întrebări frecvente (FAQ) (În limba engleză)

Adăpost (În limba engleză)

Imigrație (În limba engleză)

Interpretare (În limba engleză)

Muncă și ocuparea forței de muncă (În limba engleză)

Planificarea accesului la limbi (În limba engleză)

Date LEP și aplicație hartă (În limba engleză)

Beneficii publice și sănătate (În limba engleză)

Guvernul de stat și local (În limba engleză)

Instanțe statale (În limba engleză)

Traducere (În limba engleză)

Transport (În limba engleză)

Videoclipuri (În limba engleză)

 

Dacă doriți informații suplimentare cu privire la oricare dintre subiectele de mai jos, vă rugăm să contactați FCS prin e-mail la LEP@usdoj.gov sau telefonic la 202-307-2222.